אמנת בראשית
מסע התיקון של מדינת ישראל

רקע
במתקפת הטרור שאירעה בשבת, שמחת תורה תשפ"ד, השביעי באוקטובר 2023, נרצחו ביום אחד כאלף וכמאתיים ישראלים ומאתיים וארבעים נוספים נחטפו לעזה. המתקפה והמלחמה שבעקבותיה פרצו על רקע תקופה קשה של פילוג חסר תקדים בחברה הישראלית, שגרם לאויבנו לחשוב כי זוהי שעת כושר להכרעת הרוח הישראלית. ההתגייסות וההתלכדות רבת העוצמה של החברה הישראלית על כל חלקיה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחזית הלחימה ובעורף מוכיחה כי האויב טעה טעות מרה, וכפי שאומרת סיסמת המלחמה: 'ביחד ננצח'. עלינו לוודא שנהיה ראויים לגבורתם של הלוחמים והנופלים. לא נחזור לימי הפילוג והקיטוב, ויותר מזה, המאורעות מחייבים אותנו 'לאתחל' את התודעה הלאומית שלנו – 'ביחד'

תיקון - ביחד
מתוך תחושת חירום, אנו מתחייבים לעשות כל שבכוחנו כדי שלא רק את המלחמה נעשה 'ביחד', אלא שגם שיקום המדינה והחברה ב'יום שאחרי' המלחמה ייעשה רק 'ביחד'. מתוך אחווה ושותפות.

אנו קוראים לכל חלקי הציבור בישראל להצטרף אלינו בכינונה המחודש של החברה הישראלית - 'ביחד'. לא רק כסיסמה מופשטת, אלא כרעיון המנחה את פעולתנו הממשית והמעשית:

יחד נתקן ונשקם את המדינה! יחד נפתור קונפליקטים, נחדש את ברית קיומנו המשותף כאומה וכמדינה ונניח יסודות חברתיים וחוקתיים, ויחד נחדש את הרוח הישראלית.

לא עוד נפסול איש את רעהו. ננהג בכבוד הדדי. נאמין בכנות החששות והפחדים של הזולת, ובכך שכוונותיו טובות הן. יחד נחתור למצוא את שביל הזהב לתיקון החברה והמדינה מתוך שיח ושיתוף פעולה בין השקפות עולם שונות המבטאות את המגוון של האמונות והדעות בחברה הישראלית.

אתגרים
שיקומן ובניינן של המדינה והחברה הישראלית אחרי המלחמה יחייב התמודדות עם אתגרים בשלושה מישורים:

1. שיקום.  שיקום המדינה ומוסדותיה, שיקום יישובי הנגב המערבי וצפון הארץ, שיקום פיזי ונפשי של הנפגעים , שיקום הכלכלה והביטחון ושיקום השירות הציבורי.

2. חידוש הברית המכוננת את החברה הישראלית.  עלינו להשיב האמון והשותפות בין חלקי העם. נכרות ברית חברתית-ולאומית חדשה, אשר תכלול הגדרה מחדש של יחסי דת-ומדינה, ותתווה קוים ליישוב המתח הנובע מהגדרת המדינה כדמוקרטית וכיהודית גם יחד, תוך מתן משמעות וערך לשני חלקי ההגדרה. נחזק ונשפר את היסודות למבנה משטרי שמתקיים בו הפרדה ואיזון בין הרשויות השונות, במתכונת ההולמת את אופייה הדמוקרטי של המדינה היהודית, אשר מבטיחה חירות ושוויון זכויות ברוח מגילת העצמאות.

3. חידוש הרוח.  כדי שנוכל לבנות מחדש, אנחנו זקוקים לחזון לאומי מעודכן ולרוח ישראלית גדולה, שיספקו תקווה לכל אזרחי המדינה ויאפשרו לחלום ביחד ולהגשים ביחד. הרוח הישראלית כוללת את מגוון האמונות, הערכים, החזון והחלומות של כולנו, שנותנים טעם וערך למעשה הבניין הלאומי שלנו. התנ"ך, המסורת והרוח היהודיים, השורשים הציוניים והישראליים ובכללם מגילת העצמאות והמסורת הדמוקרטית, יהיו מקורות ההשראה ומאגרי התוכן מהם נגבש יחד חזון לחברת המופת שאנו רוצים להיות. 

ארבעה עקרונות פעולה

אנחנו, אנשי רוח ומעשה, המייצגים קבוצות שונות בחברה הישראלית, קוראים לאזרחי המדינה ולמנהיגיה לפעול לאור ארבעת העקרונות הבאים: 

1. שיח מחבר בין חלקי העם המבוסס על הקשבה וכבוד.  נציב לשיח הציבורי גבולות ברורים. נדחה דה לגיטימציה של מגזרים וקבוצות אידאולוגיות שונות. נדחה שיח מפלג ופוגעני, ונמנע הפצה של ידיעות שקריות (״פייק ניוז״). 

2. מתן אמון מחודש של העם בהנהגה. תהליך הריפוי של החברה הישראלית אחרי המלחמה  יחייב את נבחרי הציבור לקחת אחריות ולבקש אמון מחודש מהעם. אנו קוראים לקביעת מועד מוסכם לבחירות במהלך השנה בהתאם למציאות הביטחונית. נתמוך בכל הנהגה  אשר תקים ממשלה רחבה, מחברת, הכוללת את חלקי העם השונים. דרישתנו היא שמנהיגי העם יפעלו על פי ערכים של יושר, צניעות ומחשבה על טובת הכלל, ויקבלו החלטות לאור חזון מדיני וחברתי הצופה למרחק. אנו מאמינים כי מהלך זה חיוני למניעת חזרת הפילוג.

3. שמירה על עקרון הממלכתיות והשארת צה"ל מחוץ למחלוקת.נכבד את הסמלים הלאומיים והדתיים, ונימנע מכל פגיעה בהם. נתחקר באומץ את המלחמה, אולם נבטיח שמעמדו של צה״ל כצבא העם כולו יהיה מעל לכל מחלוקת, מיועד אך ורק לביטחון עם ישראל ולאחדותו.

4. כינונם של יסודות החברה רק בשותפות ובהסכמה. שינויים הנוגעים ליסודות אופיה היהודי והדמוקרטי של המדינה, לסדרי המשטר שלה או לגבולותיה, ייעשו רק בהסכמה לאומית רחבה ולא באופן חד צדדי.

תוקם מועצה ציבורית של אנשי רוח וחזון ומומחים - שאינם פוליטיקאים, אשר הרכבה ייתן ביטוי  לחלקי העם השונים.  המועצה תקבל את סמכותה מהכנסת, ותעסוק בגיבוש האמנה החברתית-לאומית החדשה, ובכינון החוקה והחזון של המדינה. המלצות המועצה הציבורית תשמשנה התשתית והיסוד לתהליך חקיקה בכנסת. 

'ביחד' אנו קוראים לכל חלקי החברה והמפלגות בישראל להתאחד סביב עקרונות אלה. 'ביחד' אנו מתפללים ומייחלים לניצחוננו המכריע על אויבי ישראל ולשיבת החטופים וחיילינו בשלום לביתם. 

בכוחו הגדול של ה'ביחד' שלנו נוכל לשקם ולכונן מחדש את החברה ואת הארץ. כך מאמינים אנו, וכך נפעל.

הצטרפו אלינו!
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך

732

אנשים כבר חתמו על אמנת בראשית

תודה! חתימתך התקבלה
אופס! משהו השתבש במהלך שליחת הטופס.